انجمن شاعران اهل بیت علیهما سلام

نگارنده مجید لشکری

نوشتاری کوتاه در بررسی «کفشداری یازده»؛ اثر هادی جانفدا

نوشتاری کوتاه در بررسی «کفشداری یازده»؛ اثر هادی جانفدا

با مطالعه ­ی شعرهای این مجموعه، بی­ شک مخاطب درخواهد یافت که شاعر به یک زبان خاص و منحصر به فرد شاعرانه رسیده است. اگرچه شعرها بالا و پست و فراز و فرود مشهودی دارد؛ امّا می‌­توان همه­ ی آن­ها برخاسته از ذهن یک شاعر دانست.

ادامه مطلب »
12