انجمن شاعران اهل بیت علیهما سلام
 • naghd3-mohammadzade636799483308063825.jpg

  سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب

  نقد کتاب "سر به مهر" اثر حسنا محمد زاده

  بخش چهارم

 • naghd3-mohammadzade636792540580505554.jpg

  سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب

  نقد کتاب "سر به مهر" اثر حسنا محمد زاده

  بخش سوم

 • naghd3-mohammadzade636790851108223267.jpg

  سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب

  نقد کتاب "سر به مهر" اثر حسنا محمد زاده

  بخش دوم

 • naghd3-mohammadzade636768456050350061.jpg

  سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب

  نقد کتاب "سر به مهر" اثر حسنا محمد زاده

  بخش اول

 • 22223971-0c56-49d3-b795-273998a39723naghd2-malekian.jpg

  سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب

  نقد کتاب "جمع مکسر" اثر محمد حسین ملکیان

  بخش سوم

 • 12