انجمن شاعران اهل بیت علیهما سلام
 • 0ed46e41-8751-4542-858e-a001cbb0a0f5naghd5-az-sang-nale-khizad.jpg

  سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب

  نقد کتاب "از سنگ ناله خیزد" اثر مصطفی فاطمیان

  بخش اول

 • naghd3-mohammadzade636799483308063825.jpg

  سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب

  نقد کتاب "سر به مهر" اثر حسنا محمد زاده

  بخش چهارم

 • naghd3-mohammadzade636792540580505554.jpg

  سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب

  نقد کتاب "سر به مهر" اثر حسنا محمد زاده

  بخش سوم

 • naghd3-mohammadzade636790851108223267.jpg

  سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب

  نقد کتاب "سر به مهر" اثر حسنا محمد زاده

  بخش دوم

 • naghd3-mohammadzade636768456050350061.jpg

  سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب

  نقد کتاب "سر به مهر" اثر حسنا محمد زاده

  بخش اول

 • 12