انجمن شاعران اهل بیت علیهما سلام
 • noimg.jpg

  سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب

  نقد کتاب "جمع مکسر" اثر محمد حسین ملکیان

  بخش سوم

 • naghd2-malekian636708164583147830.jpg

  سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب

  نقد کتاب "جمع مکسر" اثر محمد حسین ملکیان

  بخش دوم

 • naghd2-malekian636708132759557624.jpg

  سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب

  نقد کتاب "جمع مکسر" اثر محمد حسین ملکیان

  بخش اول

 • 7ee89189-e5e9-42dd-a5e1-b530119b5a26naghd1-tla.jpg

  سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب

  نقد کتاب "گفتن ندارد" اثر مجید تال- سید رضا جعفری

  بخش دوم

 • 42d80bbf-71bf-478a-a4a5-623c68589d23naghd1-tla.jpg

  سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب

  نقد کتاب "گفتن ندارد" اثر مجید تال- سید رضا جعفری

  بخش اول