انجمن شاعران اهل بیت علیهما سلام
 • Untitled-103637088906206484446.jpg

  سلسله نشست‌های بررسی و نقد کتاب

  نقد کتاب "راوی باش" اثر محسن ناصحی

  بخش پایانی

 • Untitled-103637062264391451333.jpg

  سلسله نشست‌های بررسی و نقد کتاب

  نقد کتاب "راوی باش" اثر محسن ناصحی

  بخش سوم

 • Untitled-103636986951723369503.jpg

  سلسله نشست‌های بررسی و نقد کتاب

  نقد کتاب "راوی باش" اثر محسن ناصحی

  بخش دوم

 • 3c7decab-5d78-433c-8a15-ffb1b64462b0Untitled-103.jpg

  سلسله نشست‌های بررسی و نقد کتاب

  نقد کتاب "راوی باش" اثر محسن ناصحی

  بخش اول

 • naghd5-az-sang-nale-khizad636883333350674277.jpg

  سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب

  نقد کتاب "از سنگ ناله خیزد" اثر مصطفی فاطمیان

  بخش پایانی

 • 1234