انجمن شاعران اهل بیت علیهما سلام
 • Hadi636671763086349595.jpg

  شعر

  هادی جانفدا

  بگو که یک شبه مردی شدی برای خودت

 • Jeyhoon_yazdi636669058165032939.jpg

  شعر

  جیحون یزدی

  آن همه اصغر بدند، اکبرم است این