انجمن شاعران اهل بیت علیهما سلام
  • Hadi636671763086349595.jpg

    شعر

    هادی جانفدا

    بگو که یک شبه مردی شدی برای خودت

  • Jeyhoon_yazdi636669058165032939.jpg

    شعر

    جیحون یزدی

    آن همه اصغر بدند، اکبرم است این