انجمن شاعران اهل بیت علیهما سلام
 • photo_2018-07-16_13-18-38636674358666798305.jpg

  کارگاه آموزشی

  رویکرد اعتقادی به مقتل-استاد جواد حیدری-جلسه دوم

  عرفان الحرمه چیست؟ در مرثیه از مدح و مناجات استفاده کنیم

 • photo_2018-07-16_13-18-38636673439693966066.jpg

  کارگاه آموزشی

  رویکرد اعتقادی به مقتل-استاد جواد حیدری-جلسه اول

  مقتل اعتقادی چیست؟