انجمن شاعران اهل بیت علیهما سلام
 • photo_2018-07-16_14-28-26636675238854892185.jpg

  کارگاه آموزشی

  عروض و قافیه-استاد سعید بیابانکی-جلسه سوم

  توضیحاتی در مورد بعضی اوزان

 • photo_2018-07-16_14-28-26636674360997241599.jpg

  کارگاه آموزشی

  عروض و قافیه- استاد سعید بیابانکی-جلسه دوم

  نکاتی در مورد وزن شعر

 • photo_2018-07-16_14-28-26636673489103392123.jpg

  کارگاه آموزشی

  عروض و قافیه-استاد سعید بیابانکی-جلسه اول

  علم شناخت موسیقی شعر